Stichting Hof
                                
                                         Hulp Organisatie Flevoland

Over ons

Image 04

Wij zijn vrijwilligers die graag mensen in ons Lelystad willen ondersteunen waar nodig is.
Leuke activiteiten organiseren voor jong en oud.
Wij hebben geen belonings/betalingsbeleid.
Een inmiddels groot geworden Stichting met een enorm netwerk om ons heen.

 

* Ons doel van de Stichting is begonnen met het ondersteunen van de minima gezinnen. Daarbij hebben wij als onderdeel de dierenvoedselbank en een kledingbank aan kunnen bieden. Daarbij is gebleken dat wij een hoog percentage kinderen onder de armoedegrens hebben in Lelystad.
* Vanwege dit hadden wij project wArm
♥ hart opgezet. Hiermee hebben wij diverse jaren, elk jaar 300 cadeautjes uitgedeeld. * Nu er meerdere stichtingen dit hebben opgepakt kunnen wij ons focussen om de inwoners van Lelystad te ondersteunen op andere gebieden.
* Momenteel is ons doel om activiteiten aan te bieden tijdens de vakanties, met het doel de kinderen achter hun schermen vandaan te halen en op een leuke manier te laten bewegen.(zie foto's)
* Daarnaast is ons doel om de bewoners van Lelystad te ondersteunen met bijv, instanties of schuldsanering.Wij hopen meer te bereiken door gebruik te maken van ons mooie netwerk.
* Voor ons nieuw project kunt u lezen op de pagina van de 
Buurtcamping

Bestuur bestaat uit :
Milka van Putten (oprichtster, voorzitter)
Sabrina Kats (penningmeester)
Tiny Cok (secretaris)
Vestiging : De Stelling 15-46, 8232ES Lelystad
Rekeningnr: NL56 RABO 0322287367
M. van Putten o.v.v. Stichting Hof
KvK nr 65188977.

Tel: 06-40801760

RSIN 8560.12.804.

Activiteitenverslag

Er is geen winstoogmerk. Er wordt niet gewerkt met geld. Er is geen vermogen. Wij hebben onze eigen activiteiten materialen. Voor eventuele kleine kosten kunnen wij terecht bij Mensen maken de Buurt van de gemeente.

Wij zijn gesloten geweest tijdens de covid periode. In 2022 hebben wij alleen Halloween georganiseerd.